GC Broker
EN DE PL

UBEZPIECZENIA

MIENIE W TRANSPORCIE

Ubezpieczenia adresowane zarówno do firm transportowych, których podstawą działalności jest przewóz towarów, a także do wszystkich innych przedsiębiorców, których towary wędrują po kraju i po świecie.
Oferujemy ubezpieczenia OC przewoźnikom drogowym i spedytorom zapewniające ochronę przed roszczeniami zleceniodawców w przypadku uszkodzenia towaru. Natomiast właścicielom towarów proponujemy ubezpieczenia CARGO, które zabezpieczą towar na wypadek zdarzeń nie objętych odpowiedzialnością przewoźnika.

Spedytor - jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu i wykonywaniu na zlecenie i rachunek zleceniodawcy, i w jego imieniu lub imieniu własnym, czynności związanych z przewozem przesyłki w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym lub lotniczym albo przewozem kombinowanym przy użyciu tych wszystkich i/lub wybiórczo poszczególnych rodzajów transportu.

Przewoźnik - jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na czynności przemieszczania osób i ładunków różnymi środkami transportu.

Różnica między spedytorem a przewoźnikiem polega na tym, iż funkcja spedytora wiąże się głównie z organizacją transportu (organizacją przewoźników), a tylko niekiedy obejmuje również zakres przewozu, natomiast rola przewoźnika ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia samego przewozu .

Wykonanie: Producer